Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Oznámení

Důležitá sdělení představenstva společnosti XODAX, a.s. pro akcionáře

 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, IČO: 25772775, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. června 2023 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

  Více informací

 • Oznámení o fúzi sloučením

  Představenstvo společnosti XODAX, a.s., a představenstvo společnosti ExYes, a.s., tímto v souladu s ustanovením § 33 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách") zveřejňují toto oznámení o uložení projektu fúze sloučením (dále jen "projekt fúze") do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele a akcionáře zúčastněných společností na jejich práva.

  Více informací

 • Výzva akcionářům k předložení a výměně akcií

  Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 25772775, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5976, tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), oznamuje akcionářům společnosti, že se k 1. 1. 2014 podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona změnily listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

  Více informací