Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Archiv hospodářských výsledků

Archiv obsahuje informace o hospodářských výsledcích společnosti XODAX od jejího založení v roce 1999. Informace jsou zpracovány do tabulek a obsahují každoročně Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu.