Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Software

Společnosti skupiny REDASH Holding se dlouhodobě zabývají vývojem software, určeného  pro potřebu společností holdingu, se zaměřením na:

  • správu financí,
  • správu nemovitostí,
  • webové prezentace,
  • další služby.

V současnosti je tato činnost soustředěna hlavně ve společnosti XODAX, a.s.

Pro zabezpečení multiplatformní nezávislosti a bezproblémové funkčnosti v heterogenní firemní síti, jsou aplikace vyvíjeny v jazyce Java, s využitím technologií J2EE.

Všechny aplikace jsou navrženy jako třívrstevné, s tenkým klientem. Na straně aplikačního serveru je využívána technologie EJB a JSP (eventuelně JSF).

Společnost má také zkušenosti s vývojem aplikací s využitím technologií JMXJMS a JDBC.

Naše servery běží na operačním systému Linux CRUX.