Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny

Účetní rok 2001